សកម្មភាពចលនាយុវជន ថ្ងៃនេះ…….!


នៅថ្ងៃនេះ លោក សួន ចំរើន ប្រធានចលនាយុវជន គណបក្ស សម រង្ស៊ី ខេត្តបាត់ដំបង បានចុះប្រជុំពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធចលនាយុវជនឃុំ បានចំនួន ៤ឃុំ នៅក្នុងស្រុកសង្កែ គឺមាន ឃុំនរា ឃុំតាប៉ុន ឃុំរកា និងឃុំអន្លង់វិល ដែលមានសមាជិកចូលរួមចំនួន ៦៨នាក់។

នៅក្នុងដំណើរការនៃអង្គប្រជុំ លោក សួន ចំរើន នៅតែបន្តខិតខំជម្រុញឲ្យកំលាំងចលនា យុវជនទាំងអស់ខិតខំស្វែងរកសំឡេងគាំទ្រជូនគណបក្ស ឲ្យមានសភាពកាន់តែផុសផុល ឡើងបន្ថែមទៀត។