កំលាំងភូមិ គឺជាកំលាំងដ៏រឹងមាំ…..!


កាលពីថ្ងៃទី ១៨ ខែកក្កដា​វេលាម៉ោង ១២ថ្ងៃត្រង់ ខ្ញុំបានចុះទៅជួបប្រជុំពង្រឹងកំលាំងបក្ស ភូមិ ចំនួន ៤ភូមិ នៅក្នុងឃុំតាគ្រាម ស្រុកបាណន់ ដោយមានកំលាំងស្នូលចូលរួម ចំនួន ១៥នាក់ មកពីភូមិទាំង៤។

នៅក្នុងដំណើរការពង្រឹងនេះ ខ្ញុំបានធ្វើការពន្យល់បន្ថែម អំពីយុទ្ធសាស្រ្តនៃការបង្កើតកំ លាំងថ្មីឲ្យមកជួយធ្វើសកម្មភាពជាមួយគណបក្ស ភូមិយើង។

កំលាំងភូមិទាំងអស់ បានធ្វើការសំណូមពរឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ចុះមកជួយ  ពង្រឹងកំលាំងតាមភូមិ ឲ្យបានញឹកញាប់។