ភូ សុវណ្ណថា និងការថែរក្សាស្លាកសញ្ញាគណបក្ស!


សំរាប់គណបក្ស នយោបាយ ក៏ដូច អ្នក ប្រកបរបរ រកស៊ី ធំៗ មួយ ចំនួន ដែរ ស្លាកសញ្ញា ឫស្លាក យីហោង គឺ ជារឿង ដ៏សំខាន់បំផុត ក្នុងការ ដាក់ បង្ហាញ ឲ្យមហាជន គេមើល ឃើញ នូវ សញ្ញា សំគាល់ របស់ខ្លួន។

លើសនេះ ទៅទៀត ស្លាកសញ្ញា គណ បក្ស នយោបាយ វាក៏ជា សញ្ញា សំរាប់ សំគាល់ អំពី គោលការណ៏ និង ទិសដៅ របស់គណបក្ស នយោ បាយ នីមួយៗ ថា តើគណបក្សនោះ នឹង ឆ្លុះ បញ្ចាំង ទៅលើសច្ចភាព អ្វីខ្លះ។

លោក ភូ សុវណ្ណថា ក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំ គណបក្ស ខេត្ត បានខិតខំ ចុះត្រួតពិនត្យ ទៅ លើ ស្លាក សញ្ញា គណបក្ស នៅគ្រប់ទីកន្លែង ទាំងអស់ ទូទាំងខេត្ត។ ក្រោយ ពីការ ចុះពិនិត្យ ឃើញ មានស្លាកសញ្ញា គណបក្ស នៅកន្លែងណា មានសភាពទ្រុឌទ្រោម ឫមានការ ដួល ទ្រេត គាត់ក៏ចាប់ផ្តើមដឹកនាំ កំលាំងចុះទៅធ្វើការកែរលំអរ ភ្លាមៗតែម្តង៕

កញ្ញា ស៊ិន រ៉ូហ៊្សេត និងការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះការងារបក្ស!


ការប្តេជ្ញាចិត្ត វាជាចរិក របស់ មនុស្ស ដែល មានទឹកចិត្ត ក្នុងការ បំពេញ កិច្ច ការ អ្វីមួយ ឲ្យទទួលបាន ជោគ ជ័យ ទៅ តាមការខិតខំ​របស់ បុគ្គល ម្នាក់ៗ ប្រកប ដោយមោទនភាព។

កញ្ញា ស៊ិន រ៉ូហ៊្សេត ក៏ជាស្ត្រីម្នាក់ ក្នុង ចំណោម ថ្នាក់ដឹកនាំ ចលនា ស្រ្តី គណ បក្ស ខេត្តបាត់ដំបង ដែល មាន ការ តាំងចិត្ត យ៉ាងម៉ុតមាំ បំផុត នៃ ការ ចុះពិនិត្យឈ្មោះ និងនាំ ពល រដ្ឋ នៅ ក្នុងសង្កាត់ អូរចារ ឲ្យបាន ច្រើន ជា អតិបរមា តាមដែល អាចធ្វើទៅបាន។

ជាមួយ និងការ ចុះផ្ទៀង បញ្ជី ឈ្មោះ អ្នកបោះឆ្នោត នាំពល រដ្ឋ ទៅ ចុះឈ្នោះបោះឆ្នោត កញ្ញា ឆ្នើម យើង ក៏ឈ្លៀត ឪកាស បញ្ចាំង វីដេអូរ ឯកសារ គណ បក្ស ឲ្យ ប្រជាពលរដ្ឋយល់ ដឹង នៅ តាម ភូមិ នានា ទូទាំងសង្កាត់។

ជាការកត់សំគាល់ យើង សង្កេត ឃើញថា សង្កាត់នេះ ពីមុន ពុំ មាន សកម្មភាព គណបក្ស យើង ទេ ប៉ុន្តែ ក្រោយពី កញ្ញា ស៊ិន រ៉ូហ៊្សេត ចុះមក គឺយើង ឃើញ មាន សន្ទុះ នៃការគាំទ្រ គណបក្ស មានផុសផុល គួឲ្យកត់សំគាល់៕

សកម្មភាព សោ ចាន់ដេត នៅស្រុកបាណន់ថ្ងៃនេះ!


នៅថ្ងៃនេះ វេលាម៉ោង ០៨ ព្រឹក លោក សោ ចាន់ដេត បានចុះទៅ ឃុំ ស្នឹង ដើម្បី ជួបប្រជុំ ជាមួយក្រុម ការងារ គណបក្ស ឃុំ អំពី ការចុះ ពិនិត្យ ឈ្មោះ អ្នកបោះឆ្នោត តាមផ្ទះ ដោយ ធ្វើ យ៉ាងណា ឲ្យបានជួប អ្នកបោះ ឆ្នោត នៅក្នុងភូមិ នីមួយៗ ពី៣០% ទៅ ៤០% នៃឈ្មោះ នៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះ អ្នក បោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១០។

ក្រោយ មកទៀត សោ ចាន់ដេត ក៏ បន្ត ចុះទៅ ឃុំតាគ្រាម និង ឃុំឈើ ទាល ជាបន្ត បន្ទាប់។ ជាការ ឆ្លើយតប ទៅនិងអ្វី ដែលអង្គប្រជុំ បានលើកឡើង សមាជិក

នៃក្រុមការងារ ទាំងអស់ បាន ធ្វើ ការ ប្តេជ្ញាចិត្ត ចុះធ្វើ សកម្មភាព ទៅ តាម ការណែនាំ របស់ អង្គ ប្រជុំ ទាំងមូល។

នៅក្នុងបេសសកម្ម ដ៏សំខាន់ សំរាប់ កិច្ចការ គណបក្ស នៅ ពេល នេះ គឺការធ្វើ ឲ្យប្រាកដ នូវ ចំនួន អ្នក បោះឆ្នោត ដែលយើង បាន ជួប នៅក្នុង អំឡុង ពេល ពិនិត្យ ឈ្មោះ និង ចុះឈ្មោះ បោះឆ្នោត នា ឆ្នាំនេះ។

ទន្ទឹម និងនេះ សោ ចាន់ដេត ក៏ បាន ធ្វើការ លើក ទឹកចិត្ត ដល់ ថ្នាក់ ដឹកនាំ ក្នុងឃុំមួយចំនួន ដែល បាន បញ្ចេញស្នាដៃល្អ ជូន គណ បក្ស ក្នុងរយៈពេល ពិនិត្យឈ្មោះ និង ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ២៧ ថ្ងៃ កន្លង មក នេះ ។

ការជួបប្រជុំនេះ គឺបានធ្វើ ឡើង ពី ឃុំមួយ ទៅឃុំមួយ ដាច់ ដោយ ឡែក ពីគ្នា ហើយត្រូវ បាន បញ្ចប់ នៅ ម៉ោង ៤រសៀល៕