សកម្មភាពក្រុមប្រឹក្សាគណបក្ស ខេត្តបាត់ដំបង ថ្ងៃនេះ !!


ថ្ងៃនេះ ក្រុមប្រឹក្សា គណ បក្ស ខេត្ត បាន ចុះ ទៅ ប្រជុំ ពង្រឹង សមត្ថ ភាព សមាជិក ក្រុម ប្រឹក្សា ស្រុក ឃុំ ចំនួន ២ កន្លែង គឺ ពេល ព្រឹក នៅ ស្រុក ថ្មគោល ដែល មាន ការ ចូលរួម ចំនួន ២ ស្រុក ( ថ្មគោល និង បវេល ) សមាជិក ចូលរួម ចំនួន ៦៥ នាក់ និង ពេល រសៀល នៅ ស្រុក បាណន់ ដែល មាន ការ ចូលរួម ចំនួន ២ ស្រុក ដែរ ( បាណន់ និង រតនមណ្ឌល ) សមាជិក ចូលរួម ចំនួន ៥៣ នាក់។ នៅ កិច្ច ប្រជុំ ទាំង ពីរ កន្លែង ក៏ មាន សមាសភាព ថ្នាក់ដឹកនាំ ចលនា ស្រ្តី និង ចលនា យុវជន ផង ដែរ។

លោកស្រី មូរ សុខហួរ ក្នុង នាម ប្រធាន ក្រុម ប្រឹក្សា គណ​ បក្ស ខេត្ត បាន ធ្វើ បទ បង្ហាញ ដល់ សមាជិក អង្គ ប្រជុំ អំពី ១. ការ រក្សា កំ លាំង គាំទ្រ ចាស់ ២. ប្រមូល កំលាំង គាំទ្រ ថ្មី ៣. របៀប ប្រមូល បញ្ហា នៅ ក្នុង ឃុំ សង្កាត់ របស់ ខ្លួន ៤. របៀប រៀបចំ សារ ឃោសនា សំរាប់ ការ បោះ ឆ្នោត ក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ ៥. ការ រៀប ចំ ក្រុម ការងារ ។ ក្រោយ មក អង្គ ប្រជុំ ក៏ មាន ចាក់ បញ្ចាំង ឯកសារ គណ បក្ស ឲ្យ សមា ជិក ទាំង អស់ ទស្សនា សកម្ម ភាព ពិត របស់ គណ បក្ស និង ថែម ទាំង ចែក ជូន សមាជិក អង្គប្រជុំ នូវ VCD ឯកសារ គណ បក្ស ដើម្បី ឲ្យ ពួក គាត់ យក ឯកសារ ទាំង នោះ ទៅ ធ្វើ ការ ផ្សព្វ ផ្សាយ បន្ត នៅ ក្នុង មូលដ្ឋាន របស់ គាត់ រៀងៗ ខ្លួន។ ទាំង នេះ សរ បង្ហាញ ឲ្យ ឃើញ ថា ថ្នាក់ ដឹក នាំ គណ បក្ស សម រង្ស៊ី គ្រប់ រូប នៅ ជាមួយ កំលាំង មូលដ្ឋាន ជារៀងដរាប៕