តើគណបក្ស មានន័យយ៉ាងដូចម្តេច ???


LP

គណបក្ស​ = គណៈ + បក្ស ។ តាម អត្ថន័យវចនានុក្រម គណៈ មាន ន័យថា ពួក ក្រុម បន​ ហ្វូង។ គណៈ រដ្ឋមន្រ្តី (ការងារក្រុមរដ្ឋមន្ត្រី) គណៈសង្ឃ (ការងារក្រុមសង្ឃ) គណៈប្រតិភូ (តំណាងជន មួយ ក្រុម) ។​

បក្ស មានន័យថា ផ្នែក ចំណែក ក្រុម គ្នីគ្នា ចំនួនច្រើន (បក្ស=គណៈ)​គណបក្ស​ មានន័យថា ស្ថាប័ន ផ្លូវ ការមួយ​ដែលមាន មនុស្សចូលរួម គាំទ្រច្រើន និងកើតឡើង តាមផ្លូវ ច្បាប់ជាតិ អន្តរជាតិ ក្នុងគោល បំណង ស្រោចស្រង់ជាតិ ការពារ ផលប្រយោជន៏ជាតិ អភិវឌ្ឍន៏ជាតិ ស្តារចនាសម្ព័ន្ធជាតិ គ្រប់គ្រងជាតិ ដឹកនាំជាតិ ឲ្យប្រកបដោយប្រសិទ្ធិ ភាព ខ្ពស់ គឺកម្លាំងអ្នកស្នេហាជាតិ ដ៏បរិសុទ្ធ ឧត្តមគតិស្អាតស្អំ វិចារណញាណខ្ពស់ ដើម្បី ត្រៀម​ ធ្វើជាក្បាល ម៉ាស៊ីនរដ្ឋ។ មានន័យថា កាលណាក្បាលឆ្គូត ដៃ ជើង ខ្លួនប្រាណ….. ទោះខិតខំធ្វើល្អ យ៉ាងណា ក៏នៅតែឆ្គួត ឫរស់ត្រឹមឋានៈ មនុស្សឆ្គួតជានិច្ច តែបើក្បាលល្អស្អាត ចិត្តស្អាត មនុស្សល្អ គេក៏មើល ឃើញ ថា ដៃជើងខ្លួន ប្រាណរបស់រដ្ឋ ក៏កាន់តែសស្អាតរុងរឿងទ្វេដង។

បើដូច្នេះ មានន័យថា ក្បាលម៉ាស៊ីននៃការដឹកនាំគណបក្សនីមួយៗ ពិត ជាត្រូវការក្រុមមនុស្សដែល មានសក្តានុពលបំផុតហើយ !!! (សូម រងចាំអានពាក្យសង្គ្រោះ)